Konferencja "Historia Prawa Międzynarodowego"
Wydarzenie, rozpoczyna się 16-12-2017

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję, której celem jest przybliżenie dziejów prawa międzynarodowego, procesu jego powstawania i ewolucji oraz największych jego postaci, których idee wciąż są tematem debat. Tematyka konferencji obejmować będzie również początki i rozwój organizacji międzynarodowych, jednych z najważniejszych podmiotów w prawie międzynarodowym oraz ich dynamiczny wpływ na kształt tego prawa współcześnie.

Prawo Międzynarodowe to jedna z najstarszych gałęzi prawa mająca swe początki już w starożytności. Dynamiczny rozwój tej dziedziny w ostatnich dekadach oraz jej coraz mocniej zauważalna obecność w codziennym życiu, skłania do pochylenia się nad jej historią. W myśl słów Emila Ludwiga „Trzeba wpierw studiować historię, jeśli pragnie się dalej ją tworzyć” pragniemy wspólnie przestudiować historię prawa międzynarodowego.

Proponowane tematy:
· Przyczyny powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych,
· Historia powstania ONZ, UE, NATO,
· Kształtowanie się prawa międzynarodowego,
· Święte przymierze,
· Liga narodów,
· Społeczne uwarunkowania powstania ONZ,
· Wpływ II wojny światowej na rozwój prawa międzynarodowego,
· Twórcy prawa międzynarodowego,
· Kształtowanie się praw człowieka,
· Kształtowanie się społeczności międzynarodowej w starożytnej Grecji i Rzymie,
· Konsyliatorzy (ius commune),
· Hugo Grocjusz, Bartolus de Saxoferrato, Machiavelli,
· Znaczenie średniowiecznego prawa kanonicznego, prawa rzymskiego, prawa lennego
i kodeksów rycerskich,
· Doktryna wojny sprawiedliwej,
· Wizja europejskiego cesarstwa Napoleona.

Uczestnictwo bierne jest darmowe i nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Konferencja odbywać się będzie w salo Delta na Wydziale Prawa i Administracji UAM, al. Niepodległości 53.

Informację wprowadził/a: Anna Krajewska-Zastrożna

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.