Laureaci I edycji konkursu BEST Student Grant
Wiadomość, opublikowana 21-12-2017

Laureatami konkursu zostali: Maja Górczak (filmoznawstwo i kultura mediów), Michalina Krakowiak (biotechnologia), Piotr Ostrowski (filologia romańska), Piotr Rozwalak (geologia), Michał Rudzik (filologia germańska), Iga Skrzypczak (filologia polska), Kacper Sołtys (historia sztuki), Maksymilian Aleksander Wojtas (technologie komputerowe) oraz Wojciech Zięba (biotechnologia).


 Pani Maja Górczak, studentka I roku filmoznawstwa i kultury mediów (MISHIS) - finalistka Olimpiady Artystycznej (z wyróżnieniem) oraz laureatka Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Tytuł nagrodzonego projektu: "Historia w nowoczesności"

 Pani Michalina Krakowiak, studentka I roku biotechnologii na Wydziale Biologii - finalistka Olimpiady Biologicznej

Tytuł nagrodzonego projektu:
"Porównawcza analiza proteomiczna soku mlecznego z rośliny leczniczej glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus L.) zakażonej i nie zakażonej wirusem"

 Pan Piotr Ostrowski, student I roku filologii romańskiej na Wydziale Neofilologii - matura - język polski rozszerzony 100%

Tytuł nagrodzonego projektu:
"Konstrukcja i funkcje instytucji publicznoprawnych w filmach animowanych"

 Pan Piotr Rozwalak, student I roku geologii na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych - finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej

Tytuł nagrodzonego projektu:
"Morska bioróżnorodność
 z środkowego triasu - stanowisko
w Miedarach"

 Pan Michał Rudzik, student II roku filologii germańskiej na Wydziale Neofilologii - matura rozszerzona z języka niemieckiego 96%

Tytuł nagrodzonego projektu:
"Językowy obraz piłki nożnej w społeczności kibiców. Metafory konceptualne w języku piłki nożnej - porównanie niemiecko-polskie"

 Pani Iga Skrzypczak, studentka I roku filologii polskiej (MISHIS) - finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Tytuł nagrodzonego projektu:
"Lingwizm kobiecy. Ewolucja i wyróżniki poezji lingwistycznej kobiet (od Krystyny Miłobędzkiej do Joanny Mueller)"

Pan Kacper Sołtys, student II roku historii sztuki na Wydziale Historycznym - laureat Olimpiady Języka Francuskiego i finalista Olimpiady Artystycznej (sekcja historii sztuki)

Tytuł nagrodzonego projektu:
"Wizualne środki przekazu oraz znaczenie płaczu w sztuce średniowiecznej i współczesnej - humanistyczna analiza łez".
Pan Kacper Sołtys był nieobecny na uroczystości z powodu pobytu w Paryżu na wymianie studenckiej

 Pan Maksymilian Aleksander Wojtas, student I i II roku technologii komputerowych na Wydziale Fizyki - matura rozszerzona z matematyki 100%

Tytuł nagrodzonego projektu:
"Globalne przewidywanie pogody na podstawie danych satelitarnych z użyciem konwolucyjnych sieci neuronowych"

 Pan Wojciech Zięba, student I roku biotechnologii na Wydziale Biologii - finalista Olimpiady Filozoficznej

Tytuł nagrodzonego projektu:
"Badanie efektywności sieci korzeniowych w ryzotronach nowej generacji"

Informację wprowadził/a: Małgorzata Grajdek

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.