Kursy dokształcające: „Przygotowanie do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka angielskiego”, „Przygotowanie do zawodu tłumacza konferencyjnego języka niemieckiego”
Wiadomość, opublikowana 06-02-2018

Szkoła Tłumaczy UAM zaprasza na jednosemestralne kursy dokształcające: „Przygotowanie do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka angielskiego” oraz „Przygotowanie do zawodu tłumacza konferencyjnego języka niemieckiego”.

„Przygotowanie do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka angielskiego” - kurs przeznaczony jest dla osób posiadających wyższe wykształcenie, biegle znających język angielski, które zamierzają uzyskać uprawnienia tłumacza przysięgłego.

Celem kursu jest kształcenie umiejętności sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych zgodnie z wymogami formalno-prawnymi, wykonywanie tłumaczeń ustnych liaison i a vista, zaznajomienie się z metodologią tłumaczenia różnych tekstów prawnych oraz obowiązkami tłumaczy przysięgłych.

„Przygotowanie do zawodu tłumacza konferencyjnego języka niemieckiego” - kurs adresowany jest do osób posiadających wyższe wykształcenie, biegle znających język niemiecki, które chciałyby udoskonalić swój warsztat w zakresie tłumaczeń ustnych.

Celem kursu jest  kształcenie umiejętności tłumaczenia fragmentów wypowiedzi ustnych z zastosowaniem właściwych technik tłumaczeniowych z uwzględnieniem specyfiki danej sytuacji komunikacyjnej oraz uwarunkowań kulturowych, analiza tekstów mówionych, ich przekład na język obcy i odwrotnie.

Informacje i zapisy: https://kursy.amu.edu.pl.

Informację wprowadził/a: Monika Sielicka

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.