IDEAMU! Wasze pomysły dla UAM i społeczeństwa
Wiadomość, opublikowana 02-03-2018

Z inicjatywy Rektora UAM ogłaszamy pierwszą edycję konkursu IDEAMU, którego celem jest rozwój zielonych i społecznych innowacji oraz wzmacnianie trwałych relacji pomiędzy UAM a otoczeniem.

Konkurs adresowany jest do studentów i doktorantów naszej uczelni pracujących indywidualnie bądź w zespołach. Oczekujemy niekonwencjonalnych i kreatywnych rozwiązań, które będą zmieniały nasze Kampusy i budowały nowe formy współpracy z mieszkańcami miasta Poznania. Chcemy rozwijać Zielony UAM, wzmacniać Uniwersytet Zaangażowany i jeszcze bliżej współpracować z naszymi społecznymi i gospodarczymi partnerami.

Zachęcamy do interdyscyplinarnej współpracy przekraczającej mury wydziałów! W ramach konkursu przyznane zostaną nagrody.

Termin nadsyłania prac na adres dialog@amu.edu.pl rozpocznie się w dniu 05.03.2018 r. i minie dnia 15.04.2018 r. Konkurs koordynuje Gabinet Rektora UAM. Szczegółowe zasady udziału w konkursie znajdują się w załączonym regulaminie.


Informację wprowadził/a: Marta Grunwald