Wykład „Zastosowanie cyfrowych danych przestrzennych w badaniach interdyscyplinarnych polsko-niemieckiego pogranicza” w Collegium Polonicum w Słubicach
Wydarzenie, trwa od 10-05-2018 do 10-05-2018

W ramach cyklu wykładów Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach zaprasza na wykład dr Aleksandry Ibragimow (Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum) i dr. Lecha Kaczmarka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stacja Ekologiczna Jeziory) „Zastosowanie cyfrowych danych przestrzennych w badaniach interdyscyplinarnych polsko-niemieckiego pogranicza”. Wykład odbędzie się w czwartek, 10 maja 2018 r. o godz. 14.00 w sali nr 11 w Collegium Polonicum w Słubicach.

Dane przestrzenne oznaczają wszelkie dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego. Obejmują one trwałe obiekty naturalne i sztuczne, jak również zjawiska przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne. Dane przestrzenne znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach działalności człowieka – służą one analizie, wizualizacjom, modelowaniu lub przewidywania przestrzennych procesów i zjawisk. Celem wykładu będzie przedstawienie istniejących zasobów dostępnych danych przestrzennych w Polsce i w Niemczech, sposobów ich udostępniania oraz przykładów zastosowań w interdyscyplinarnych badaniach nad polsko-niemieckim pograniczem.
W planie jest publikacja treści wygłoszonego wykładu w języku angielskim.

Dr Lech Kaczmarek – pracownik naukowo-techniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wieloletni kierownik, a obecnie z-ca kierownika Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach. Zajmuje się badaniami zmian w środowisku przyrodniczym z wykorzystaniem materiałów kartograficznych i fotogrametrycznych. Jest specjalistą w zakresie modelowania cyfrowych danych przestrzennych oraz pozyskiwania danych o środowisku przyrodniczym nowoczesnymi metodami geodezyjnymi i geoinformacyjnymi. Swoją wiedzę i rozwiązania metodyczne wykorzystuje w projektach o charakterze naukowym i utylitarnym. Organizuje specjalistyczne warsztaty geoinformacyjne w trybie stacjonarnym lub z wykorzystaniem metod nauczania na odległość.

Dr Aleksandra Ibragimow – absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunku gospodarka przestrzenna, ze specjalnością rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich (2003-2007), a także ochrona środowiska ze specjalnością chemia środowiska (2002-2008). Doktorat z wyróżnieniem na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2012). Od 2013 r. adiunkt w Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym w Collegium Polonicum w Słubicach. W centrum jej zainteresowań badawczych znajdują się m.in.: zagadnienia związane z problematyką zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego metalami śladowymi, europejska polityka wodna oraz problematyka terenów przygranicznych.

Informację wprowadził/a: Ewa Bielewicz – Polakowska

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.