:
:
Proszę przepisać tekst z obrazka:
Security key
Wygeneruj nowy obrazek

Program PFRON „Aktywny samorząd” (Moduł II) – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Uwaga studenci!!! - O dofinansowanie ze środków PFRON kosztów nauki na poziomie wyższym będzie można ubiegać się obecnie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

O pomoc wnioskować mogą osoby niepełnosprawne posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, będące studentami uczelni wyższych, uczniami szkół policealnych, jak również mające otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

W ramach Modułu II programu „Aktywny Samorząd” można starać się o dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym oraz otrzymać pomoc w każdym półroczu 2013/2014r. w następującym zakresie:

1. opłaty za naukę w wysokości 3.000 zł,

Dofinansowanie lub refundacja w w/w zakresie może być zwiększona, gdy z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wynika, że zostało ono wydane z więcej niż z jednej przyczyny niepełnosprawności:

w przypadku dwóch symboli niepełnosprawności widniejących na orzeczeniu wysokość dofinansowania lub refundacji może być zwiększona do 30 %,
w przypadku trzech symboli niepełnosprawności widniejących na orzeczeniu wysokość dofinansowania lub refundacji może być zwiększona do 40%,

2. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
a. w przypadku osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności: 800 zł,
b. w przypadku osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności: 500 zł.

Ponadto w/w dodatek może być zwiększony:

 • w przypadku osiągania dobrych wyników w nauce:
  - do 25 % – dla średniej ocen w przedziale: 3,50 - 3,75,
  - do 30 % –dla średniej ocen w przedziale: 3,76 - 4,00,
  - do 35 % –dla średniej ocen w przedziale: 4,01 - 4,50,
  - do 40% – dla średniej ocen powyżej 4,50,
 • a także w przypadku osoby:
  - niewidomej – do 20%,
  - głuchej – do 25%,
  - głuchoniewidomej – do 30%,
  - której miejscem zamieszkania jest obszar wiejski – do 10%.

Realizator programu są
samorządy powiatowe (jednostki organizacyjne: np. PCPR, MOPR, WCPR, MOPS).
Termin przyjmowania wniosków upływa w dniu 30 września 2013 roku.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.