Konkurs plastyczny UAM

Rusza II edycja Ogólnouniwersyteckiego Konkursu Plastycznego. Do udziału zaproszeni są studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, studiów podyplomowych i doktoranckich wszystkich lat, kierunków i wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

grafika - konkurs plastyczny 

 

Organizatorem jest Zakład Edukacji Artystycznej Wydziału Studiów Edukacyjnych
Konkurs został włączony w obchody Dekady Jubileuszowej UAM i objęty Patronatem JM Rektora UAM oraz Dziekanów, Wydziału Studiów Edukacyjnych i Wydziału Nauk Społecznych.

Celem konkursu jest umożliwienie studentom UAM, zaprezentowania swych artystycznej pasji, kreatywności, ciekawych rozwiązań plastycznych, wynikających z fascynacji procesem tworzenia i chęci upublicznienia własnej ekspresyjności.

Tegoroczne hasło konkursu to "Źródła tożsamości", które odnosi się do refleksji twórczej na temat własnej podmiotowości, rozumianej bardzo szeroko, w kontekście źródeł konstytuowania się tożsamości człowieka oraz istotnych dla tego procesu miejsc, ludzi, wieloaspektowego funkcjonowania w każdym przejawie życia.

W konkursie można składać prace z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki, fotografii oraz technik mieszanych. Każdy z uczestników może złożyć łącznie do 3 prac. Poza pracami malarskimi wykonanymi na podobraziach, format innych prac malarskich, rysunkowych, graficznych, fotograficznych lub w technikach mieszanych, nie może przekraczać formatu 100 x 70 cm. W przypadku fotografii, za najmniejszy format, uznaje się format A4 (297 x 210 mm).

Na laureatów czekają cenne nagrody wraz z prestiżową I Nagrodą ufundowaną przez JM Rektora UAM prof. dr hab. Andrzeja Lesickiego.

Termin składania prac - do 16 kwietnia, Wydział Studiów Edukacyjnych pok. 002, 008, 020 wraz z wypełnionym formularzem uczestnictwa, w godzinach określonych w regulaminie.

Finał i rozstrzygnięcie konkursu, przewidywany z udziałem Władz Rektorskich i Dziekańskich, społeczności akademickiej i zaproszonych gości, odbędzie się w  tym roku na Wydziale Nauk Społecznych, budynek E w dniu 25 kwietnia.

Wystawa pokonkursowa będzie prezentowana w  przestrzeniach wystawowych WSE pierwsze piętro, bud. D oraz WNS bud. E w terminie od 25 kwietnia do 25 maja 2018 r.

Pomysłodawcą i koordynatorem ośmiu edycji Międzywydziałowego Konkursu Plastycznego z cyklu „Studenckie impresje” oraz w nowej formule uczelnianej, jest prof. UAM dr hab. Lidia Suchanek, kierownik Zakładu Edukacji Artystycznej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM. Funkcję Sekretarza Konkursu, ponownie pełnić będzie mgr Marta Kędzia.

 


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.