Rekrutacja na studia wyższe


W imieniu JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UAM serdecznie zapraszamy studentów z niepełnosprawnością na spotkanie adaptacyjne, które odbędzie się w dniach 17-19 października br. w Zespole Pałacowo-Parkowym w miejscowości Gułtowy.

Pytania można kierować:
 1. Biuro Pełnomocnika Rektora UAM ds. Studentów Niepełnosprawnych Poznań ul. Szamarzewskiego 89, bud A., pok. nr 1 tel. 61 8292055
 2. Dominika Hoft e-mail: dominika.hoft@gmail.com  tel. 724 837 944
 
 
Zarząd ZSN UAM "Ad Astra"Dlaczego warto przeczytać ten informator?

Informator ma na celu zapoznać Cię z funkcjonowaniem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jako Uczelni przyjaznej studentom i osobom niepełnosprawnym.

Każdy maturzysta, zadaje sobie pytania: Co to są studia? Czy wybrany kierunek studiów jest odpowiedni dla mnie? Jakim chciałbym być studentem? Czego oczekuję od uczelni? Co mogę jej zaoferować? itd.

Gdzie powinienem studiować? Na jakim kierunku?

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji obowiązującymi na poszczególnych kierunkach/specjalnościach studiów dla określonych trybów rekrutacji w Portalu Kandydata.

Czym różni się egzamin wstępny dla osób studentów niepełnosprawnych?

Osoby niepełnosprawne - jak wszyscy kandydaci przechodzą postępowanie kwalifikacyjne odpowiednio do wybranego przez siebie kierunku studiów. Uniwersytet zapewnia osobom niepełnosprawnym odpowiednio dostosowane formy egzaminu wstępnego zmieniając jego przebieg tak, by odpowiadało to potrzebom kandydata, wynikającym z jego niepełnosprawności nie wprowadzając jednocześnie żadnych ulg i zwolnień z egzaminów (dotyczy to w szczególności kandydatów ze „starą maturą”).

W czasie egzaminów wstępnych kandydatom niepełnosprawnym proponujemy pomoc:

 • Kandydatom poruszającym się na wózkach lub słabo chodzącym

  - Egzaminy odbywać się będą w pomieszczeniach bez barier architektonicznych, natomiast w dotarciu do pomieszczeń trudno dostępnych kandydaci otrzymają stosowną pomoc.

 • Kandydaci z niesprawnością rąk

  - Egzamin pisemny może ulec przedłużeniu o 50%.
  - Egzaminy ustne pozostają bez zmian

 • Kandydaci słabo widzący i niewidomi

  - Zadania egzaminacyjne mogą być napisane w druku powiększonym do wielkości optymalnej dla danej osoby. Istnieje możliwość przedłużenia czasu egzaminu o 50% oraz pomoc pracownika komisji egzaminacyjnej, który przeczyta pytania egzaminacyjne.

 • Kandydaci niedosłyszący lub niesłyszący

  - Dla osób nie mogących zdawać egzaminów ustnych istnieje możliwość zamiany egzaminu na formę pisemną lub pomoc tłumacza języka migowego.

Do postępowania kwalifikacyjnego na wszystkich kierunkach/specjalnościach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może być dopuszczona osoba, która:

 1. zarejestrowała się w systemie Internetowej Rekrutacji
 2. dokonała wpłaty, opłaty rekrutacyjnej
 3. posiada świadectwo dojrzałości - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
 4. posiada tytuł licencjata, magistra lub równorzędny w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia

Aby kandydat mógł skorzystać z w/w proponowanej pomocy w czasie egzaminów wstępnych, musi niezwłocznie poinformować o swoich potrzebach pisemnie:

 • Komisje Rekrutacyjną
 • Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych:
  • poinformować o terminie przystąpienia do egzaminu wstępnego - 3 tygodnie wcześniej,
  • przedstawić dokument orzekający o stopniu niepełnosprawności - grupie inwalidzkiej, a w przypadku ich braku dokumentację medyczną potwierdzającą stan zdrowia, (lub dodatkowe dokumenty)

Co uczelnia może zaoferować studentom?

 • Pomoc lub poradę w każdej sprawie związanej ze studiami.
 • Doradztwo w sprawach uprawnień osób niepełnosprawnych.
 • Indywidualne podejście do każdego problemu i pomoc w ich rozwiązaniu.
 • Uczestnictwo w kołach naukowych.
 • Udział w obozie „Adaptacyjno-Integracyjnym” dla studentów rozpoczynających pierwszy rok studiów.
 • Osoby niepełnosprawne, oprócz obowiązkowych zajęć rehabilitacyjnych prowadzonych przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych prowadzonych np. na pływalni, sali rehabilitacyjnej i siłowni UAM oraz w zajęciach z szermierki.
 • Obozy Rehabilitacyjno-Integracyjne,  żeglarskie organizowane  dla studentów UAM w Łebie oraz NCŻ (AWFiS) Gdańsk.
 • Studenci niepełnosprawni mogą być członkami Stowarzyszenia „AD-ASTRA”, które zajmuje się między innymi problematyką osób niepełnosprawnych na naszej Uczelni.
 • Studenci niewidomi i niedowidzący mogą korzystać z stanowisk wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie wspomagające np. (screenreader wraz z syntetyzatorem mowy, scaner A3, lupa, powiększalnik stacjonarny itp.) W/w urządzenia są dostępne w budynkach UAM przy ul. Szamarzewskiego 89 i al. Niepodległości 4.
 • Posiadamy Pracownię Biblioteki Książki Mówionej w Bibliotece Filologicznej Novum przy al. Niepodległości 4.
 • Studenci niedosłyszący mogą wypożyczyć na czas studiowania przenośny „System FM” kompatybilny z wszystkimi aparatami słuchowymi. W pięciu obiektach UAM zainstalowano „pętlę induktofoniczną” dla osób niedosłyszących.
 • Lektorat j. angielskiego dla osób niesłyszących i niedosłyszących.
 • Pomoc tłumacza języka migowego.
 • Możliwość korzystania z pomocy Asystenta studenta niepełnosprawnego.
 • Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych.
 • Program „STUDENT II” - PFRON.
 • W pełni dostępne są budynki Wydziałów: Matematyki i Informatyki, Fizyki, Biologii, Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Nauk Geograficznych i Geologicznych, Filologii Polskiej i Klasycznej oraz pływalnia i sala gimnastyczna na Morasku.
 • Na campusie przy ul. Szamarzewskiego 89 posiadamy salę rehabilitacyjną, salę gimnastyczną, gdzie zaplecze (toaleta, łazienka, winda) są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Częściowo dostępne budynki Wydziałów: Neofilologii, Studiów Edukacyjnych, Nauk Społecznych, Historycznego, Kolegium Języków Obcych.
 • W pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych jest DS. "Zbyszko", częściowo dostępny jest DS. „JOWITA” i stołówka dla studentów poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Uczelnia nasza realizuje program "UNIWERSYTET OTWARTY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" stopniowo likwidując różnego rodzaju bariery.

BIURO PEŁNOMOCNIKA REKTORA DS.STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH POMAGA KANDYDATOM I STUDENTOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Kontakt:
Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych UAM
ul. Szamarzewskiego 89 budynek AB pok.1
60-568 Poznań
tel. (061) 829 20 55
e-mail: bon@amu.edu.pl

Dyżury:
Poniedziałek, środa, piątek od 10.00 do 11.00

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.