Studia Podyplomowe Biologii

Wydział Biologii
61-614 Poznań, ul. Umultowska 89
tel. 61 829 55 56
e-mail: hkuston@amu.edu.pl

Charakterystyka: Studia przeznaczone są dla nauczycieli innych specjalności, chcących zdobyć dodatkowe kwalifikacje lub absolwentów studiów wyższych, którzy chcą doskonalić posiadaną wiedzę. Głównym ich celem jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy z zakresu biologii. Słuchacze zdobędą umiejętności, które ułatwią im poznanie otaczającego ich świata żywego oraz umożliwią zrozumienie procesów życiowych organizmów. Przedmiotami realizowanymi na studiach będą biologia komórki, budowa roślin, budowa zwierząt, różnorodność roślin i grzybów, różnorodność zwierząt, biochemia i biologia molekularna, fizjologia zwierząt, fizjologia roślin, budowa i fizjologia człowieka z elementami antropologii, mikrobiologia i wirusologia, genetyka, ekologia, ochrona dziedzictwa przyrodniczego, mechanizmy ewolucji, zajęcia terenowe, dydaktyka biologii, praktyka w szkole.

Kierownik studiów: dr Krystyna Szybiak

Czas trwania: 3 semestry

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.