Studia Podyplomowe „Biologia Sądowa”

Wydział Biologii
61-614 Poznań, ul. Umultowska 89
tel. 61 829 55 56
e-mail: hkuston@amu.edu.pl

Charakterystyka: Studia podyplomowe z biologii sądowej, kierowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich wszystkich kierunków i specjalności, którzy zainteresowani są pogłębieniem wiedzy z zakresu najnowszych zastosowań nauk biologicznych do rozwiązywania problemów z zakresu kryminalistyki. Studia kierowane są również do osób aktywnych zawodowo, które chcą poszerzyć swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie biologii sądowej. Zdobyte w trakcie studiów kompetencje są przydatne pracownikom policji, straży miejskiej, pracownikom zakładów penitencjarnych, strażakom, służbom celnym, pracownikom administracji sądowej, absolwentom wyższych szkół policyjnych, prokuratorom oraz adwokatom.
Absolwenci uzyskają teoretyczne i praktyczne umiejętności w posługiwaniu się całym wachlarzem technik laboratoryjnych przydatnych w pracy w laboratorium kryminalistycznym, na miejscu zbrodni czy w trakcie trwania śledztwa. Słuchacz w szczególności poszerzy swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie: genetyki sądowej (techniki biologii molekularnej w identyfikacji osobnika), metod antropologicznych (antroposkopia), metod analitycznych (toksykologia sądowa), technik zabezpieczenia śladów biologicznych, technik daktyloskopijnych i innych. Umiejętność posługiwanie się tymi technikami, wiedza teoretyczna z biologii sądowej oraz znajomość wybranych aspektów aktów prawnych, przygotowuje absolwentów do pracy w laboratorium kryminalistycznym oraz do współpracy z pracownikami wydziałów kryminalnych, administracji sądowej, prawników oraz wszędzie tam, gdzie znajduje zastosowanie biologia sądowa.  
Studia kierowane są do wszystkich tych, którzy pracują lub planują pracę w laboratoriach kryminalistycznych, jako technicy kryminalistyki oraz osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacji w zakresie współczesnych metod biologicznych w zastosowaniach sądowych. Studia są również szansą dla indywidualnego rozwoju (Lifelong Learning Programme – LLP) i tym samym, dają większe szanse na trudnym rynku pracy.
Dużą zaletą studiów podyplomowych w zakresie biologii sądowej jest umocowanie studiów na jednym z najlepszych wydziałów biologicznych w Polsce, osoby prowadzące zajęcia to wykładowcy z Wydziału Biologii UAM i Wydziału Prawa i Administracji UAM, pracownicy Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, policjanci z Wydziałów Kryminalnych KWP w Poznaniu oraz biegli sądowi z laboratorium kryminalistycznego KWP w Poznaniu.

Kierownik studiów: dr Zbigniew Czapla

Czas trwania: 2 semestry

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.