Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego do Nauczania Biologii i Przyrody

Wydział Biologii
61-614 Poznań, ul. Umultowska 89
tel. 61 829 55 56
e-mail: mplaga@amu.edu.pl

 

Charakterystyka: Studia mają charakter kwalifikacyjny i przeznaczone są dla osób, które chcą uzyskać wymagane prawem kwalifikacje pedagogiczne do nauczania przyrody w szkołach podstawowych oraz biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Absolwent studiów otrzyma przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne pozwalające na pełnienie funkcji wychowawczych i opiekuńczych oraz otrzyma przygotowanie z zakresu dydaktyki przyrody i biologii pozwalające prowadzić zajęcia edukacyjne, rozbudzać zainteresowania i wspierać rozwój intelektualny uczniów. Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych kierunku biologia lub innych kierunków pokrewnych.

 

Kierownik studiów: dr Krystyna Szybiak

 

Czas trwania: 3 semestry

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.