Studia Podyplomowe Historia w zakresie nauczania przedmiotu historia w gimnazjum oraz szkole ponadgimnazjalnej

Wydział Historyczny
61-609 Poznań, ul. Św. Marcin 78
tel. 61 829 47 77
e-mail: katarzyna.jasiewicz-oledzka@amu.edu.pl  
Szczegółowe informacje: http://www.ehistory.amu.edu.pl/

Charakterystyka: Celem studiów o charakterze kwalifikacyjnym jest przygotowanie merytoryczne do nauczania historii jako drugiego przedmiotu nauczania na wybranych poziomach kształcenia, zgodnie z obowiązującymi standardami. Studia są adresowane do absolwentów studiów nauczycielskich I i II stopnia z kierunków pokrewnych (nauki humanistyczne, społeczne, nauki o kulturze, filologie). Oferujemy program bogaty w treści historyczne i metodyczne, zróżnicowane metody i formy pracy oraz wysoko wyspecjalizowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, co w efekcie gwarantuje dobre przygotowanie do wykonywania zawodu. W planie studiów znajdują się także aktualne zagadnienia związane z historią regionu, animacją kultury historycznej i historią życia codziennego, które pokazują współczesne zadania edukacyjne historii w jej szerokim kontakcie ze społeczeństwem.

Kierownik studiów: Prof. UAM dr hab. Violetta Julkowska viola@amu.edu.pl

Czas trwania: 3 semestry i 4 semestry

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.