Studia Podyplomowe Geoinformacja


Link do informacji na stronie Wydziału Nauk Geograficznych i GeologicznychSzanowni Państwo,

informujemy, że do 20 października trwa rekrutacja uzupełniająca na VI edycję Studiów Podyplomowych Geoinformacja, realizowanych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu.

Studia rozpoczną się 21 października 2017 roku.

PODSTAWOWE INFORMACJE:

 1. czas trwania Studiów Podyplomowych – od października 2017 r. do czerwca 2018 r. (II semestry)
 2. liczba godzin zajęć: 232,
 3. liczba punktów ECTS: 60,
 4. zjazdy odbywają się średnio co dwa tygodnie. Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach od 12.00 do 20.00 i w niedzielę od 8.00 do 16.00
 5. czesne: 6500 zł (3250 zł/semestr).

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest podniesienie i poszerzenie kwalifikacji związanych z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej (pozyskiwaniem, przetwarzaniem, analizą i wizualizacją danych geoprzestrzennych).

Studia podyplomowe przygotowują słuchacza do planowania i realizacji zadań w zakresie wdrażania i zarządzania systemami informacji geograficznej w kontekście implementacji Dyrektywy 2007/2/WE Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) oraz ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej.

Uczestnicy Studiów Podyplomowych Geoinformacja realizować będą zarówno ogólne, jak i specjalistyczne przedmioty kierunkowe, a każdy z uczestników będzie miał możliwość poszerzenia swoich umiejętności niezależnie od ich stopnia zaawansowania.

ADRESACI STUDIÓW

Adresatami studiów są:

 1. pracownicy jednostek administracji samorządowej,
 2. pracownicy Lasów Państwowych,
 3. przedsiębiorcy indywidualni,
 4. pracownicy firm wykorzystujących metody geoinformacyjne,
 5. absolwenci szkół wyższych (w szczególności kierunków o charakterze przyrodniczym, np. geografia, geologia, biologia, ochrona środowiska, archeologia).
O przyjęcie na Studia Podyplomowe Geoinformacja mogą ubiegać się osoby posiadające przynajmniej stopień licencjata.

UWAGA! Jeśli posiadacie Państwo status osoby bezrobotnej proszę dowiedzieć się w swoim Urzędzie Pracy czy istnieje możliwość dofinansowania albo pełnego sfinansowania studiów. Przygotujemy dla Państwa wszelkie wymagane przez Urząd dokumenty.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia Podyplomowe Geoinformacja wyposażą absolwenta w wiedzę pozwalającą na:
 1. działanie w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej,
 2. ustanawianie i wdrażanie standardów w analizach przestrzennych,
 3. przygotowywanie, opracowywanie, oferowanie i udostępnianie usług w zakresie informacji przestrzennej,
 4. opracowywanie i kodowanie metadanych o informacji przestrzennej.
Kształcenie specjalistów pozwoli nie tylko na wdrożenie dyrektywy INSPIRE i ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej, ale także poprawi:
 1. szybkość przetwarzania danych przestrzennych,
 2. poziom obsługi obywateli i jakość przekazywanych im dokumentów,
 3. szybkość przepływu informacji przestrzennych od ich właściciela lub zarządcy do użytkownika.

 

ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja uzupełniająca trwa do 20 października 2017 r.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Wniosek o przyjęcie na studia powinien zawierać:
 1. Podanie o przyjęcie na Studia Podyplomowe (wniosek do pobrania pod adresem: http://geoinfo.amu.edu.pl/wngig/SP_GI/podanie_na_studium_podyplomowe.doc),
 2. Życiorys obejmujący przebieg pracy i doświadczenie zawodowe,
 3. Odpis dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 4. Fotografia - 2 sztuki,
 5. Kserokopia dowodu osobistego.
Zgłoszenia przyjmowane są osobiście lub listownie na adres:

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA
Instytut Geoekologii i Geoinformacji
Studium Podyplomowe Geoinformacja
ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 POZNAŃ
pok. L110
 
KONTAKT

W razie pytań prosimy o kontakt z Alicją Najwer, pod numerem telefonu: 607 471 777 lub pocztą elektroniczną pod adresem: alijas@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.