Studia Podyplomowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Międzynarodowego


Sekretariat Studiów Podyplomowych:

mgr Greta Swałtek
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Umultowska 89a
61-614 Poznań
pok. 44
tel. 61 829 65 11, fax 61 829 66 26
poniedziałek-piątek, godz. 9.00-15.00
e-mail: greta.swaltek@amu.edu.pl
http://www.wnpid.amu.edu.pl

Szczegółowe informacje: http://podyplomowepoznan.pl/bezpieczenstwo-wewnetrzne-i-miedzynarodowe/

Charakterystyka:
To studia dla osób zainteresowanych tematyką zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym i międzynarodowym.

Swoją ofertę szczególnie kierujemy do:
 • wysokiej kadry Policji
 • pracowników wszystkich rodzajów służb specjalnych
 • pracowników służb celnych
 • pracowników organów państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe
 • pracowników firm prywatnych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa
 • osób odpowiedzialnych za ochronę danych wrażliwych czy pracowników wydziałów zarządzania kryzysowego we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego i urzędach państwowych

Cele studiów:
 • przekazanie teoretycznej wiedzy w zakresie szeroko rozumianego zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym i międzynarodowym
 • przekazanie wiedzy związanej z rozpoznaniem zagrożeń bezpieczeństwa, jak i sposobami ich zwalczania
 • dostarczenie wiedzy o nowoczesnych technikach operacyjnych bezpieczeństwa bezpośredniego
 • umożliwienie absolwentowi planowania i skoordynowania działań w sytuacjach kryzysowych
 • zapoznanie słuchaczy z algorytmem postępowania z informacjami niejawnymi, działalnością grup wpływu i lobbingu oraz zabezpieczeniu przed korupcją
 • analiza aktualnych wyzwań bezpieczeństwa: zagrożeniom dla sieci teleinformatycznych, funkcjonowanie zespołu CERT.GOV.PL

Kierownik studiów: dr Tomasz Brańka
Czas trwania: 2 semestry

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.