Studia Podyplomowe Edukacja dla Bezpieczeństwa i Podstawy Przedsiębiorczości

Sekretariat Studiów Podyplomowych

mgr Greta Swałtek

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Umultowska 89a
61-614 Poznań
pok. 44
tel. 61 829 65 11, fax 61 829 66 26
poniedziałek-piątek, godz. 9.00-15.00


Szczegółowe informacje: http://podyplomowepoznan.pl/edukacja-dla-bezpieczenstwa-podstawy-przedsiebiorczosci/

Charakterystyka

Studia podyplomowe dedykowane są nauczycielom zainteresowanym prowadzeniem dydaktyki z przedmiotów: Edukacja dla Bezpieczeństwa i Podstawy Przedsiębiorczości. Dodatkowo chcą zaktualizować wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie bieżącej problematyki ww. przedmiotów i nowoczesnych metod nauczania, ażeby móc realizować cele założone w najnowszych podstawach programowych oraz jednocześnie stać się doradcą i przewodnikiem ucznia.

Szczególnie naszą ofertę polecamy:

  • nauczycielom przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa
  • nauczycielom przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości
  • nauczycielom zainteresowanym prowadzeniem ww. przedmiotów

osobom udzielającym pomocy merytorycznej z ww. przedmiotów (np. doradcy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli).

Cele studiów 

  • program studiów podyplomowych ukształtowany zgodnie z najnowszymi podstawami programowymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, uprawnia nauczycieli do nauczania przedmiotów: Edukacja dla Bezpieczeństwa i Podstawy Przedsiębiorczości;
  • kadrę tworzą praktycy, którzy łączą dydaktykę z pracą zawodową w zakresie bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego oraz w gospodarce;
  • modułowy system nauczania usprawnia budowanie pozycji zawodowej, a zagadnienia teoretyczne wzbogacone zostaną wiedzą praktyczną w ujęciu klasycznym (wykłady, ćwiczenia), jak i interaktywnie (warsztaty, wyjazdy studyjne, case studies);
  • poszerzanie horyzontu kompetencyjnego zwiększy atrakcyjność merytoryczną, co ważne jest z perspektywy rozwoju zawodowego nauczyciela.

 

Kierownik studiów: dr Stanisław Zyborowicz

Czas trwania: 3 semestry

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.