Studia Podyplomowe Kreowanie wizerunku osób i instytucji w przestrzeni publicznej

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
61-614 Poznań
ul. Umultowska 89a
pok. 169
tel.: 501820973
e-mail: m.tadeusz-ciesielczyk@amu.edu.pl

Szczegółowe informacje: http://podyplomowepoznan.pl/kreowanie-wizerunku-osob-instytucji-przestrzeni-publicznej/

Charakterystyka:

Adresatami studiów są:

Osoby prywatne chcące budować swój wizerunek profesjonalisty w świecie biznesu, polityki, sztuki, czy mediów.
Osoby chcące świadczyć pomoc w zakresie doradztwa wizerunkowego oraz nabyć lub rozszerzyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z osobami występującymi publicznie.
Doradcy medialni, rzecznicy prasowi, pracownicy agencji reklamowych i public relations, pracownicy działów marketingu i promocji, osoby obracające się w kręgu biznesu i polityki, pragnące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie kreacji wizerunku osób i instytucji.
Osoby prowadzące własne firmy chcące zadbać o wizerunek swojego przedsiębiorstwa.

Cele studiów:

Przekazanie słuchaczom studentom wiedzy z zakresu koncepcji kreowania, metod i technik zarządzania wizerunkiem.
Zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do wystąpień przed kamerą i mikrofonem, w tym pracy nad głosem, skutecznej komunikacji niewerbalnej, techniki mowy.
Zdobycie umiejętności dotyczących stylizacji i wizażu.
Przedstawienie słuchaczom istoty kreacji wizerunku oraz brandingu.
Zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności dotyczących środków i technik komunikowanie się w i poza instytucją.
Zdobycie umiejętności skutecznego kontaktowania się z mediami oraz kreowania medialnego wizerunku osób i instytucji.
Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu technik wywierania wpływu, natury ludzkich emocji oraz technik wykrywania kłamstwa.
Uzasadnienie ważności wizerunku instytucji w spełnianiu wyznaczonej roli w społeczeństwie.
Zdobycie przez słuchaczy umiejętności w zakresie kreacji wizerunku w telewizji, radiu, prasie oraz mediach społecznościowych.

Kierownik studiów: prof. UAM dr hab. Dorota Piontek
Czas trwania: 2 semestry

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.