Studia Podyplomowe Media Relations


Sekretariat Studiów Podyplomowych
mgr Greta Swałtek

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwakontakt1
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Umultowska 89a
61-614 Poznań
pok. 44
tel. 61 829 65 11, fax 61 829 66 26
poniedziałek-piątek, godz. 9.00-15.00
e-mail: greta.swaltek@amu.edu.pl
http://www.wnpid.amu.edu.pl

Szczegółowe informacje: http://podyplomowepoznan.pl/media-relations/

Charakterystyka:
Studia są przede wszystkim przeznaczone dla osób, które współpracują lub zamierzają współpracować z dziennikarzami w celu kształtowania pozytywnego wizerunku firmy czy instytucji publicznej: rzeczników prasowych, pracowników public relations, przedstawicieli działów marketingu i promocji.

Korzyści z wiedzy zdobytej podczas studiów mogą także czerpać osoby, które nie wykonują zawodu związanego z mediami, lecz na co dzień działają w sferze publicznej np. politycy, prezesi instytucji państwowych, przedstawiciele administracji publicznej, prezesi i członkowie zarządów firm, osoby powszechnie znane.

Cele studiów:
Absolwent Studiów Podyplomowych z zakresu „MEDIA RELATIONS” zdobędzie wysoce specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności w obszarze współpracy z dziennikarzami, w tym:
  • pozna metody i techniki współpracy z mediami (tradycyjne i niekonwencjonalne)
  • zaznajomi się z narzędziami prawnymi pomocnymi w kontaktach z mediami (m.in. instytucja autoryzacji, sprostowanie)
  • nauczy się skutecznie negocjować z dziennikarzami ( np. w czasie sytuacji kryzysowej w firmie)
  • będzie umiał przygotowywać poprawne materiały prasowe
  • pozna chwyty retoryczne i erystyczne, które są wysoce potrzebne w kontaktach z prasą
  • nabędzie umiejętności poprawnej autoprezentacji w prasie drukowanej, radiu i telewizji. Studia mają wyjątkowo praktycznych charakter: ponad 80% prowadzących zajęcia to praktycy z dziedziny media relations

Kierownik: dr Dominika Narożna
Czas trwania: 2 semestry

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.