Studia Podyplomowe Zamówień Publicznych

Sekretariat Studiów Podyplomowych:

mgr Marta Szmytkowska
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Umultowska 89a
pok. 48
poniedziałek-piątek, godz. 9.00-15.00
tel. +48 61 829 65 16
e-mail: marta.szmytkowska@amu.edu.pl

Dokumenty prosimy przesyłać pocztą.

Szczegółowe informacje: http://podyplomowepoznan.pl/zamowienia-publiczne/

Charakterystyka:
Studia są przeznaczone w szczególności do osób biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych, pracujących w sektorze finansów publicznych, odpowiadających za prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi,  wykonawców składających oferty w sektorze zamówień publicznych, osób nadzorujących wydatkowanie środków publicznych, kontrolujących prawidłowość udzielania zamówień publicznych i wszystkich tych, którzy są zainteresowani tematyką zamówień publicznych.

Uczestnikami studiów mogą być np. osoby zatrudnione w administracji państwowej, samorządowej, służbie zdrowia, PKP, lasach państwowych, sądownictwie oraz jednostkach sektorowych. Program studiów uwzględnia również zapotrzebowanie zgłaszane przez beneficjentów zatrudnionych w sektorze prywatnym (Wykonawcy), m.in. poprzez ukazanie specyfiki procedur udzielania zamówień publicznych oraz związany z tym proces prawidłowego przygotowania oferty.

Cele studiów:

 • PATRONAT PREZESA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (potwierdzony odrębnym certyfikatem dla każdego słuchacza)
 • studia na prestiżowej uczelni publicznej
 • doskonała jakość i rozsądna cena
 • wykładowcy – praktycy w dziedzinie zamówień publicznych
 • program studiów przygotowany we współpracy z kancelariami obsługującymi zamówienia publiczne
 • aktywne metody zajęć oparte na case studies; warsztaty i treningi umiejętności
 • symulacje rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą (słuchacze wcielają się w role arbitrów oraz stron postępowania)
 • materiały dydaktyczne udostępniane słuchaczom on-line
 • organizacja studiów: zajęcia ograniczono do dwóch modułów dziennie realizowanych w godz. 9:00-16:00
 • dogodny dla słuchacza, miesięczny system płatności
 • elektroniczny indeks
 • opieka administracyjno-organizacyjna podczas każdego ze zjazdów
 • nowoczesny budynek dydaktyczny
 • w pełni zdigitalizowane sale wykładowe

Opiekunowie merytoryczni:
dr hab. Adam Szymaniak
dr Norbert Gill
mgr Piotr Nowak
Czas trwania: 2 semestry

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.