Studia Podyplomowe Zarządzania Publicznego


Sekretariat Studiów Podyplomowych:

mgr Agata Sierchuła
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Umultowska 89a
pok. 48
tel. 61 829 65 20, fax 61 829 66 26
poniedziałek-piątek, godz. 9.00-15.00
e-mail: agata.sierchula@amu.edu.pl
http://www.wnpid.amu.edu.pl

Szczegółowe informacje: http://podyplomowepoznan.pl/zarzadzanie-publiczne/

Charakterystyka:
Sektor publiczny potrzebuje dziś specjalistów w zakresie zarządzania. Od pracowników wymaga się nie tylko przekrojowej wiedzy, ale również praktycznych umiejętności managerskich. Proponowane studia podyplomowe Zarządzanie publiczne stanowią odpowiedź na to zapotrzebowanie.

Zakres działalności administracji publicznej w Polsce jest na tyle szeroki, że często wymaga od pracowników głębokiej specjalizacji. Dlatego studia te prowadzone są w nowej formule kształcenia modułowego

Studia szczególnie polecamy:
 • pracownikom administracji publicznej, zarówno szczebla centralnego, jak i samorządowego
 • osobom, które chciałyby podjąć zatrudnienie w tych jednostkach
 • osobom pełniącym lub zamierzającym pełnić funkcje kierownicze średniego lub wyższego szczebla w administracji publicznej (m.in. w urzędach wojewódzkich, marszałkowskich, urzędach miast i gmin, starostwach powiatowych i innych jednostkach pokrewnych)
 • osobom, które stale współpracują z administracją publiczną (członków stowarzyszeń i fundacji oraz właścicielom prywatnych firm)
 • osobom zaangażowanym w lokalną politykę i działalność publiczną na poziomie lokalnym

Cele studiów:
 • uzyskanie aktualnej wiedzy w zakresie zarządzania w sferze publicznej
 • zdobycie praktycznych umiejętności managerskich
 • Sam wybierzesz, w czym chcesz się specjalizować wybierając jeden z pięciu proponowanych modułów. Zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie:
 • kształtowania polityki kadrowej w instytucjach publicznych
 • funkcjonowania w sferze lokalnej i przywództwa lokalnego
 • finansów publicznych
 • zarządzania organizacjami trzeciego sektora oraz współpracy z ich otoczeniem
 • tworzenia i organizacji pracy podmiotów ekonomii społecznej zapoznanie z najnowszymi ustaleniami teorii organizacji oraz myślenia o administracji publicznej w kategorii new public management

Kierownik Studiów: dr Paweł Antkowiak
Czas trwania: 2 semestry

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.