Studia Podyplomowe Zarządzania w Mediach Lokalnych


Sekretariat Studiów Podyplomowych:
mgr Ilona Hofman
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Umultowska 89a
pok. 48
tel. 61 829 65 15, fax 61 829 66 26
poniedziałek-piątek, godz. 9.00-15.00
e-mail: ilona.hofman@amu.edu.pl

Szczegółowe informacje: http://podyplomowepoznan.pl/zarzadzanie-w-mediach-lokalnych/

Charakterystyka:
Dynamicznie rozwijający się rynek mediów lokalnych po roku 1989 powoduje, że pojawia się ogromne zapotrzebowanie na dziennikarzy, którzy oprócz podstawowych umiejętności zawodowych posiadają również wiedzę na temat szeroko pojętej sfery publicznej, w tym przede wszystkim administracji publicznej, organizacji społecznych oraz zasad funkcjonowania władzy lokalnej. Znajomość zagadnień lokalnych pozwala rzetelnie wywiązywać się z obowiązków dziennikarskich względem społeczeństwa i zdecydowanie podnosi jakość przekazu medialnego. Połączenie warsztatu dziennikarskiego oraz znajomości zagadnień lokalnych powoduje, że absolwent studiów zostanie wyposażony w odpowiednią wiedzę i praktyczne umiejętności, które pozwolą mu podnieść swoje kwalifikacje w wykonywanej pracy dziennikarza, a osobom przymierzającym się do podjęcia pracy w tej profesji ułatwi znalezienie zatrudnienia w mediów lokalnych.

Studia szczególnie polecamy:
  • dziennikarzom pracującym w mediach lokalnych
  • pracownikom administracji publicznej na poziomie centralnym i lokalnym
  • przyszłym i obecnym rzecznikom prasowym
  • pracownikom działów PR i marketingu

Cele studiów:
  • przygotowanie absolwenta do pracy w charakterze dziennikarza w mediach lokalnych
  • przygotowanie do pełnienia roli rzecznika prasowego lub specjalisty ds. kontaktów z mediami w instytucjach publicznych, prywatnych i społecznych
  • zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania mediów oraz sfery lokalnej
  • zdobycie konkretnych umiejętności, które pozwolą sprawnie odnaleźć się na wymagającym rynku pracy

Kierownik Studiów: dr Bartłomiej Secler
Czas trwania: 2 semestry

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.