Studium Praktycznych Umiejętności Menedżerskich

Sekretariat Studiów Podyplomowych
mgr Agata Sierchuła

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
61-614 Poznań
ul. Umultowska 89a
pok. 48
tel. 61 829 65 20, fax 61 829 66 26
poniedziałek-piątek, godz. 9.00-15.00
e-mail: agata.sierchula@amu.edu.pl
http://www.wnpid.amu.edu.pl

Szczegółowe informacje:
  http://podyplomowepoznan.pl/studium-praktycznych-umiejetnosci-menedzerskich/

Charakterystyka:
To studia przygotowane w celu kompleksowego rozwoju i przygotowania do pracy w roli menedżera. Program realizowany jest w ramach cyklu warsztatów, których tematy są względem siebie komplementarne i opierają się na trenowaniu kompetencji społecznych, biznesowych i menedżerskich niezbędnych w skutecznym zarządzaniu zespołem, procesem i projektem.
 
Studia podyplomowe szczególnie polecamy:
 • kadrze menedżerskiej
 • kadrze zarządzającej
 • właścicielom firm
 • specjalistom przygotowywanym do objęcia stanowisk kierowniczych
 • kierownikom projektów
 • twórcom start-upów, którzy stają się szefami swoich biznesów.

Cele studiów:
Jako absolwent Podyplomowego Studium Praktycznych Umiejętności Menedżerskich zdobędziesz wysoko specjalistyczną wiedzę i praktyczne kompetencje, w tym w szczególności:
 • przetrenujesz sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach w zarządzaniu podwładnymi
 • przeanalizujesz źródła efektywności podległych pracowników oraz zarządzanych przedsięwzięć
 • poznasz kluczowe modele zarządzania personelem i biznesem
 • nauczysz się prowadzenia rozmów coachingowych
 • zapoznasz się z zastosowaniem wybranych narzędzi psychometrycznych w ocenie kandydatów do pracy
 • określisz najlepsze metody organizacji czasu pracy własnego i współpracowników
 • wypracujesz sposoby radzenia sobie w sytuacji stresu
 • dowiesz się jak zaplanować i przeprowadzić zmiany organizacyjne
 • wprowadzisz do swojej praktyki zawodowej kreatywne metody pracy indywidualnej i zespołowej
 • udoskonalisz techniki autoprezentacji i wywierania wpływu za pomocą skutecznych konstrukcji językowych
 • poznasz metody budowania marki i efektywnego zarządzania nią
 • nauczysz się analizować wskaźniki biznesowe
 • opanujesz interpretowanie podstawowych aspektów prawnych funkcjonujących w biznesie
 • poznasz techniki zarządzania przez marketing
 • dowiesz się jak stworzyć korzystny model biznesowy
 • zidentyfikujesz obszary, którymi warto zarządzać projektowo
 • rozpoznasz potencjał dla zastosowania szczupłego zarządzania
 • zbudujesz świadomość swoich mocnych stron oraz obszarów rozwojowych w roli menedżera
 • wzmocnisz swoją skuteczność menedżerską.

Kierownik Studiów Podyplomowych:
dr hab. Adam Szymaniak

Czas trwania: 2 semestry

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.