Zarządzanie Wartością Klienta

Sekretariat Studiów Podyplomowych
mgr Agata Sierchuła

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
61-614 Poznań
ul. Umultowska 89a
pok. 48
tel. 61 829 65 20, fax 61 829 66 26
poniedziałek-piątek, godz. 9.00-15.00
e-mail: agata.sierchula@amu.edu.pl
http://www.wnpid.amu.edu.pl

Szczegółowe informacje: http://podyplomowepoznan.pl/zarzadzanie-wartoscia-klienta/


Charakterystyka:
To studia stworzone z myślą o kompleksowym rozwoju kompetencji sprzedażowych, zarówno miękkich, twardych, jak i społecznych. Głównym jej celem jest podniesienie poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny szeroko pojętego handlu.
 
Studia podyplomowe szczególnie polecamy:
 • handlowcom, sprzedawcom, przedstawicielom handlowym;
 • konsultantom i doradcom zajmującym się sprzedażą;
 • sales manager, account manager;
 • kierownikom regionalnym w działach sprzedaży;
 • specjalistom ds. obsługi klienta, zarówno stacjonarnym jak i mobilnym.
Cele studiów:
Jako absolwent Podyplomowego Studium Zarządzania Wartością Klienta zdobędziesz wysoko specjalistyczną wiedzę i praktyczne kompetencje, w tym w szczególności umiejętność:
 • interpretowania zachowań konsumentów;
 • aktywnego pozyskiwania klientów;
 • skutecznego prowadzenia rozmowy handlowej;
 • efektywnej obsługi klienta przez telefon;
 • prowadzenia negocjacji, tak aby zwiększać prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów;
 • stosowania reguł wpływu społecznego i obrony przed manipulacją;
 • rozróżniania uwarunkowań kulturowych wpływających na prowadzenie sprzedaży;
 • stosowania nowoczesnych narzędzi wspierających przygotowanie ofert i prezentacji;
 • projektowania programu lojalnościowego zgodnego z celami organizacji;
 • budowania marki własnego produktu/usługi;
 • wdrażania podejścia Brand & Customer Experience;
 • wdrażania narzędzi e-marketingowych w handlu;
 • analizowania sprzedaży za pomocą wybranych wskaźników;
 • interpretowania podstawowych aspektów prawnych funkcjonujących w handlu;
 • budowania efektywnych relacji z klientami w oparciu o ich preferowane style poznawcze;
 • zarządzania sobą w czasie;
 • asertywnej komunikacji z trudnym klientem;
 • radzenia sobie w sytuacji stresu;
 • autoprezentacji;
 • minimalizowania barier komunikacyjnych;
 • dawania i przyjmowania komplementów;
 • wypracowania dla siebie skutecznych nawyków działania, wspierających automotywację do pracy w handlu.

Kierownik Studiów Podyplomowych:
dr hab. Adam Szymaniak

Czas trwania: 2 semestry

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.