Studia Podyplomowe Język Obcy w Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej
61-485 Poznań
Ul. 28 czerwca 1956 r. nr 198
tel: 61 829 29 25
email: ils@amu.edu.pl
http://ils.amu.edu.pl/podyplomowe/
Charakterystyka:
Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do nauczania języka obcego (angielskiego lub niemieckiego).  Opracowany przez pracowników Instytutu Lingwistyki Stosowanej program ma charakter praktyczny, uwzględniający specyfikę pracy nauczyciela przedszkolnego i nauczyciela pracującego na poziomie nauczania wczesnoszkolnego. Został on opracowany na podstawie własnych doświadczeń naszych nauczycieli oraz doświadczeń nauczycieli przedszkoli i szkół współpracujących z ILS. Program obejmuje trzy bloki: zajęcia językowe (120 h), zajęcia z dydaktyki wczesnego nauczania języka obcego (94 h) oraz praktyki (60 h).
Kierownik studiów:
Czas trwania: dwa semestry

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.