Studia Podyplomowe Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 28/30
tel. 62 757 58 63
e-mail: yaro@amu.edu.pl

 

Charakterystyka: Studia maja charakter kwalifikacyjny i przeznaczone są dla osób, które chcą uzyskać kompetencje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej.  Celem studiów jest wzbogacenie wiedzy na temat warsztatu pracy nauczyciela dzięki przedmiotom pedagogiczno-psychologicznym, obejmującym szeroko rozumianą problematykę małego dziecka. Absolwent studiów otrzyma wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie:  diagnozowania, planowania, organizowania, realizowania i ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (kształcenie zintegrowane klasy I-III szkoły podstawowej). O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci wyższych studiów licencjackich lub magisterskich, posiadający udokumentowane przygotowanie pedagogiczne zgodnie z przepisami określonymi przez ministra właściwego ds. oświaty.

 

Kierownik studiów:  dr Irena Karwat

 

Czas trwania: 3 semestry

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.