Studia Podyplomowe "Prawo i ekonomia w doradztwie podatkowym"

Wydział Prawa i Administracji
61-714 Poznań, al. Niepodległości 53

Sekretariat
Jakub Żytkiewicz
Pokój 9 w bud. Dziekanatu przy budynku Collegium Iuridicum Novum Al. Niepodlegości 53
Tel.: (61) 829-3110
e-mail: jakubz@amu.edu.pl
Sekretariat czynny w dniach:
poniedziałek - piątek w godzinach 7.00-15.00

 

Charakterystyka: Celem głównym projektu jest wyposażenie absolwenta studiów podyplomowych w wiedzę i umiejętności wymagane na  stanowiskach menedżerskich średniego i wysokiego szczebla w przedsiębiorstwach sektora prywatnego i publicznego.

Celami szczegółowymi projektu są: nabycie przez absolwentów wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • rozumienia tekstów prawnych,
  • znajomości przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa,
  • analizowania oraz oceny wzajemnych interakcji między „zewnętrznymi” (niezależnymi od przedsiębiorcy) oraz „wewnętrznymi” (zależnymi od przedsiębiorcy) czynnikami ekonomicznymi i prawnymi wpływającymi na sytuację przedsiębiorstwa,
  • przeprowadzania oceny sytuacji prawno-ekonomicznej przedsiębiorstwa,
  • opracowywania i realizowania działań gospodarczych z uwzględnieniem ich wymiaru ekonomicznego i prawnego, ze szczególnym uwzględnieniem finansów i rachunkowości, zasobów ludzkich oraz marketingu.
  • identyfikowania i oceniania kierunków ewolucji oraz zmian uregulowań prawnych w kontekście zmian zachodzących w otoczeniu ekonomicznym i  społecznym przedsiębiorstwa.


Kierownik studiów: prof. UAM dr hab. Ryszard Kamiński

Czas trwania: 2 semestry

Więcej szczegółów na https://prawo.amu.edu.pl/dla-studenta/studia/studia-podyplomowe/prawno-ekonomiczne-aspekty-zarzdzania-przedsibiorstwem.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.