Studia Podyplomowe ,,Aktywizacja młodzieży - zarządzanie projektami w obszarze ekonomii społecznej''

Kierownik studiów: prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
Z-ca kierownika studiów: dr Bożena Kanclerz
tel. 607 036 289
Obsługa administracyjna: dr Paulina Peret-Drążewska
tel. 609 427 921
Adres e-mail:  projektywse@amu.edu.pl
WWW: http://wse.home.amu.edu.pl/podyplomowe/aktywizacja_mlodziezy_zarzadzanie_projektami_w_obszarze_ekonomii_spolecznej/
Adres korespondencyjny:
Zakład Pedagogicznych Problemów Młodzieży
dr Bożena Kanclerz
ul. Szamarzewskiego 89, bud. "D", pokój 511
50-568 Poznań
z dopiskiem: Podyplomówka - Zarządzanie projektami
Czas trwania studiów: 2 semestry

OFERTA SKIEROWANA DO ABSOLWENTÓW STUDIÓW I LUB II STOPNIA

Informacje ogólne:

Studia podyplomowe Aktywizacja młodzieży - zarządzanie projektami w obszarze ekonomii społecznej są formą doszkalającą i podnoszącą kompetencje absolwentów studiów I lub II stopnia w wymiarze pracy organizacyjnej oraz pedagogicznej  w trzech zasadniczych obszarach: funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, zarządzania projektami realizowanymi w obszarze ekonomii społecznej oraz pracy z młodzieżą. Wraz ze wzrostem znaczenia podmiotów ekonomii społecznej w Polsce, absolwenci kierunków społecznych oraz humanistycznych potrzebują nie tylko umiejętności pracy z drugim człowiekiem, ale także wielu znaczących kompetencji organizacyjnych. Instytucje z obszaru ekonomii społecznej takie jak: fundacje i stowarzyszenia, spółdzielnie, spółdzielnie pracy, Centra Integracji Społecznej czy Zakłady Aktywizacji Zawodowej, w nowej perspektywie finansowania z Unii Europejskiej na lata 2014-2020 będą się profesjonalizować i poszukiwać pracowników przygotowanych do pracy zarówno w zakresie powstania i działania organizacji, ale także umiejętnie realizujących projekty edukacyjne, profilaktyczne, aktywizujące i pomocowe.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.