Studia Podyplomowe Terapia Pedagogiczna

Wydział Studiów Edukacyjnych
60-568 Poznań, ul. Szamarzewskiego 89
WWW: http://wse.home.amu.edu.pl/podyplomowe/terapia_pedagogiczna/
Sekretariat: Magdalena Horała p. 205, budynek D;
tel. 0 61 829 23 91
 
Charakterystyka: Studia mają charakter kwalifikacyjny ich celem jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć rozwijających uzdolnienia oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym w przedszkolu, szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się prowadzeniem terapii pedagogicznej dzieci oraz zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej; przekazanie umiejętności stosowania nowatorskich i alternatywnych metod pracy indywidualnej oraz w grupach integracyjnych; ukierunkowanie słuchaczy do dalszego samokształcenia się.
 
Kierownik studiów: dr Marzena Buchnat
Czas trwania: 3 semestry

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.