Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Etyki

Wydział Teologiczny
61-111 Poznań, ul. Wieżowa 2/4
tel. 61 829 39 91, fax 61 851 97 35
e-mail: thjfac@amu.edu.pl

Charakterystyka: Celem studiów o charakterze kwalifikacyjnym jest przygotowanie osób, które pragną podjąć pracę w charakterze nauczyciela etyki w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i profilowanych, technikach oraz zasadniczych szkołach zawodowych. Przeznaczone są one dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne. Adresatami Studiów są osoby pragnące uzyskać przygotowanie merytorycznie do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć) z etyki zgodnie z zakresem podstawy programowej określonej przez ministra właściwego ds. oświaty. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia zajęć z zakresu etyki, wzbudzania zainteresowań poznawczych oraz wspierania intelektualnego uczniów.

Kierownik studiów: ks. prof. dr hab. Adam Przybecki

Czas trwania: 3 semestry

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.