Studia Podyplomowe Etyki

Wydział Teologiczny
61-111 Poznań, ul. Wieżowa 2/4
tel. 61 829 39 91, fax 61 851 97 35
e-mail: thfac@amu.edu.pl

Charakterystyka: Celem Studiów jest merytoryczne przedstawienie głównych narzędzi etycznych w postaci ogólnych koncepcji etyki, celów i sensów ludzkiej egzystencji, zagadnień związanych z obiektywną i subiektywną normą moralności oraz aplikacji tegoż instrumentarium do poszczególnych sfer życia i działalności człowieka. Całość ma służyć wskazaniu instrumentarium oraz możliwości jego aplikacji w życiu. Służy zatem także wzbudzeniu własnej, zobiektywizowanej refleksji moralnej oraz możliwości podejmowania w sposób kompetentny problematyki etycznej i wdrażania jej w swoich miejscach pracy. Adresatami studiów są osoby, które w praktyce zawodowej (np. biznesowej, medycznej, medialnej, społecznej i politycznej, a także naukowej) spotykają się z dylematami etycznymi.

Kierownik studiów: ks. prof. dr hab. Adam Przybecki

Czas trwania: 3 semestry

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.