Studia Podyplomowe Katechezy Przedszkolnej

Wydział Teologiczny
61-111 Poznań, ul. Wieżowa 2/4
tel: +48-61-829-25-59
e-mail: mpol@amu.edu.pl

Charakterystyka: Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny i dają przygotowanie merytorycznie do nauczania przedmiotu religia w przedszkolach, z wyjątkiem przedszkoli specjalnych, zgodnie z zakresem podstawy programowej nauczania religii. Dwusemestralne Studia Podyplomowe Katechezy Przedszkolnej przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego.

Kierownik studiów: ks. dr Jacek Zjawin (jz@amu.edu.pl)

Czas trwania: 2 semestry

https://teologia.amu.edu.pl/studia-podyplomowe-i-kursy/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-katechezy-przedszkolnej

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.