Studia Podyplomowe „Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowym”

Wydział Anglistyki
61-874 Poznań, al. Niepodległości 4
tel. 61 829 3506

Dziekanat ds. studiów niestacjonarnych i podyplomowych:
Klaudia Majdowska
pok. 116 Budynek A
tel. 61 829 3535
e-mail: kmajdowska@wa.amu.edu.pl
poniedziałek-wtorek 9:00-14:00
czwartek-piątek 9:00-14:00
sobota 10:00-14:00

WWW: http://wa.amu.edu.pl/studia-przedszkola

Charakterystyka: Studia podyplomowe „Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowym” są studiami przeznaczonymi dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, którzy chcą uzyskać kwalifikacje w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego. Jednak, aby uzyskać pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowym należy spełnić trzy warunki jednocześnie: (1) posiadać kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; (2) posiadać kwalifikacje w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego oraz (3) legitymować się świadectwem znajomości języka angielskiego na poziomie B2.

Dzięki ukończeniu studiów podyplomowych „Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowym” słuchacze uzyskają kwalifikacje w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego (2), ale również zostaną solidnie przygotowani od strony językowej do zdania egzaminu na poziomie B2 (3), gdyż w program studiów wpisany jest intensywny kurs języka angielskiego. Dlatego od słuchaczy rozpoczynających studia podyplomowe wymaga się tylko podstawowej znajomości języka angielskiego.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych zawodowych (I stopnia), studiów magisterskich (II stopnia) lub studiów podyplomowych z zakresu wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego.

Po ukończeniu studiów, słuchacz będzie posiadać:

  • wiedzę i umiejętność włączania zajęć z języka angielskiego  do procesu wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego,
  • umiejętności w zakresie języka angielskiego na poziomie docelowym B2,
  • bogaty warsztat metodyczny do pracy indywidualnej i grupowej w edukacji językowej małego dziecka.

Kierownik studiów: dr Anna Basińska
e-mail: basinska@wa.amu.edu.pl
Czas trwania: 3 semestry

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.