Studia Podyplomowe Kształcenie Tłumaczy Specjalistycznych

Wydział Anglistyki
61-874 Poznań, al. Niepodległości 4
tel. 61 829 35 06

Dziekanat ds. studiów niestacjonarnych i podyplomowych:
Magdalena Piotrowska-Gotowała
pok. 116 Budynek A
tel. 61 829 3535
e-mail: magdap@wa.amu.edu.pl
poniedziałek-wtorek 9:00-14:00
czwartek-piątek 9:00-14:00
sobota 10:00-15:00

WWW: http://wa.amu.edu.pl/spkts/home.html

Charakterystyka: Podstawowym założeniem Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Specjalistycznych jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania tłumaczeń tekstów specjalistycznych: prawniczych, ekonomiczno-handlowych, unijnych i naukowo-technicznych. Program obejmuje 160 godzin zajęć, które będą prowadzone przez specjalistów w danej dziedzinie (nauczycieli akademickich oraz zawodowych tłumaczy). Zajęcia zostały podzielone na trzy moduły odzwierciedlające uzyskane kwalifikacje: (1) Wprowadzenie do przekładu specjalistycznego, (2) Przekład specjalistyczny: warsztat tłumacza, (3) Przekład specjalistyczny: ćwiczenia praktyczne. Absolwenci uzyskają następujące kwalifikacje:

 

  • umiejętność tłumaczenia tekstów prawniczych, handlowo-ekonomicznych, unijnych i naukowo-technicznych w zakresie języków polskiego i angielskiego;
  • nabycie podstawowych umiejętności z zakresu tłumaczenia ustnego konsekutywnego i a vista;
  • znajomość zagadnień prawniczych, ekonomicznych, unijnych i naukowo-technicznych oraz związanej z nimi terminologii;
  • znajomość aspektów i poziomów stylistycznych języka ojczystego;
  • znajomość narzędzi wspomagających proces tłumaczenia oraz narzędzi terminologicznych;
  • umiejętność korzystania z narzędzi poszukiwania informacji;
  • znajomość strategii identyfikacji i rozwiązywania problemów tłumaczeniowych.

Kierownik studiów: dr Paweł Korpal
e-mail: pkorpal@wa.amu.edu.pl
Czas trwania: 2 semestry

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.