Studia Podyplomowe Kształcenie Nauczycieli Języka Angielskiego

Wydział Anglistyki
61-874 Poznań, al. Niepodległości 4
tel. 61 829 35 06

Dziekanat ds. studiów niestacjonarnych i podyplomowych:
mgr inż. Magdalena Piotrowska-Gotowała
pok. 116 Budynek A
tel. 61 829 3535
e-mail: magdap@wa.amu.edu.pl
poniedziałek-wtorek 9:00-14:00
czwartek-piątek 9:00-14:00
sobota 10:00-14:00

Więcej informacji o następnej edycji SPKNJA znajdziesz tu: http://wa.amu.edu.pl/wa/node/2435

Charakterystyka: Studia Podyplomowe Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego (SPKNJA) na Wydziale Anglistyki UAM w Poznaniu są studiami, dzięki którym absolwenci uzyskują przygotowanie pedagogiczno-dydaktyczne do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół (podstawowe, gimnazja, licea) określonych w rozporządzeniu MNSzW z 17 stycznia 2012 r. a powstały z myślą o:

  • absolwentach studiów wyższych magisterskich kierunku filologia angielska (lub pokrewnego), którzy podczas studiów nie realizowali specjalizacji nauczycielskiej
  • absolwentach studiów wyższych magisterskich kierunków innych niż filologia angielska, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje pedagogiczno-dydaktyczne do nauczania języka angielskiego a znają język angielski na minimalnym poziomie B2 wg. ESOKJ (odpowiednik egzaminu FCE).
  • czynnych nauczycielach języka angielskiego bez kwalifikacji pedagogiczno-dydaktycznych do nauczania języka angielskiego, którzy chcieliby uzupełnić brakujące kwalifikacje w zakresie psychologii i pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej, emisji głosu, oraz technologii informacyjnej i znają język angielski na minimalnym poziomie B2 wg. ESOKJ (odpowiednik egzaminu FCE), oraz są absolwentami studiów magisterskich jak w ptach 1 lub 2
  • jak również tych nauczycielach, którzy chcieliby owe kwalifikacje podwyższyć i/lub ‘odświeżyć’


Kierownik studiów: dr Jacek Rysiewicz
e-mail: rjacek@amu.edu.pl

Czas trwania: 3 semestry

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.