Studia podyplomowe „Metodyka języka angielskiego w edukacji elementarnej”

Wydział Anglistyki
61-874 Poznań, al. Niepodległości 4
tel. 61 829 3506

Dziekanat ds. studiów niestacjonarnych i podyplomowych:
Klaudia Majdowska
pok. 112 Budynek A
tel. 61 829 3536
e-mail: kmajdowska@wa.amu.edu.pl
poniedziałek-wtorek 9:00-14:00
czwartek-piątek 9:00-14:00
sobota 10:00-14:00

WWW: http://wa.amu.edu.pl/studia-metodyka

Charakterystyka: Celem studiów jest wykształcenie nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania początkowego i języka angielskiego, którzy nabędą kompetencje niezbędne do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej oraz wzbogacą swój warsztat metodyczny o elementy związane z wczesną edukacją językową. Jednym z większych atutów tych studiów jest intensywna praca nad prawidłową wymową angielską. Jej znaczenie jest nie do przecenienia we wczesnej edukacji językowej, gdyż niepoprawna wymowa nauczyciela negatywnie wpływa na rozwój języka obcego u dzieci.

Dzięki ukończeniu studiów podyplomowych "Metodyka języka angielskiego w edukacji elementarnej" słuchacze uzyskają kwalifikacje w zakresie metodyki języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowym (absolwenci studiów, którzy nie będą posiadali dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 nie będą mieć pełnych kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej).

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się:

  • nauczyciele wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, którzy posiadają dokument potwierdzający znajomość języka na poziomie co najmniej B2 lub którzy deklarują znajomość języka angielskiego na takim poziomie;
  • osoby, które ukończyły studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności), posiadają przygotowanie pedagogiczne i legitymują się świadectwem znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;
  • absolwenci studiów na kierunku filologia lub w specjalności języka angielskiego posiadający przygotowanie pedagogiczne;
  • absolwenci kolegium języka angielskiego.

Po ukończeniu studiów, słuchacz będzie posiadać:

  • bogaty warsztat metodyczny do pracy indywidualnej i grupowej w edukacji językowej małego dziecka,
  • wiedzę i umiejętności włączania zajęć z języka angielskiego do procesu wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego,
  • poprawną wymowę języka angielskiego.

Kierownik studiów: dr Anna Basińska
e-mail: basinska@wa.amu.edu.pl
Czas trwania: 2 semestry

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.