Studia Podyplomowe Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe (język angielski)

Wydział Anglistyki
61-874 Poznań, al. Niepodległości 4, budynek A, pok. 116
tel. 61 829 35 35
e-mail: kmajdowska@wa.amu.edu.pl
http://wa.amu.edu.pl/wa/CLIL

Charakterystyka: Studia przeznaczone są dla nauczycieli przedmiotów innych niż język obcy wszystkich typów szkół, którzy chcieliby prowadzić zajęcia w języku angielskim. Po ukończeniu studiów podyplomowych Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe (język angielski) ich absolwenci będą posiadać umiejętności językowe pozwalające na swobodne wyrażanie się w mowie i piśmie na tematy związane z nauczanym przedmiotem, płynnie używać języka angielskiego do prowadzenia lekcji przedmiotu własnej specjalizacji stosując w praktyce zasady zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego (CLIL). Absolwenci będą też potrafić zaprojektować program nauczania przedmiotu swojej specjalności w języku angielskim oraz zaplanować i przeprowadzić w oparciu o ten program spójną sekwencję lekcji, zaprojektować i przeprowadzić ćwiczenia rozwijające umiejętności komunikacyjne i kognitywne uczniów, a także dobrać właściwe materiały dydaktyczne oraz techniki oceniania. Program studiów składa się z 2 modułów: językowego obejmującego zajęcia rozwijające sprawność mówienia i sprawności receptywne, a także zajęcia przygotowujące do egzaminu językowego (120 godzin) oraz modułu dydaktycznego obejmującego zasady zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego (80 godzin). Ukończenie studiów podyplomowych Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe (język angielski) nie jest równoznaczne z uzyskaniem certyfikatu językowego wymaganego do prowadzenia zajęć w języku angielskim (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, paragraf 12, punkt 5).

Kierownik studiów: dr Aleksandra Jankowska

Czas trwania: 2 semestry

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.