Studia Podyplomowe „Analityka Chemiczna”

Wydział Chemii
Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków
61-614 Poznań, ul. Umultowska 89b
e-mail: danutaba@amu.edu.pl; wlorenc@amu.edu.pl
WWW: http://chemia.amu.edu.pl/kandydat/kandydat/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-w-zakresie-analityki-chemicznej

Charakterystyka: absolwenci Studiów Podyplomowych „Analityka Chemiczna” są świadomi złożoności procesu analitycznego. Oznacza to znajomość specyfiki problemu analitycznego, prowadzenia pomiaru analitycznego, walidacji metod analitycznych, stosowania materiałów odniesienia i interpretacji jego wyniku. Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie nowych trendów w analityce chemicznej, są zaznajomieni z problemami związanymi z analityką środowiskową, żywności i kliniczną z uwzględnieniem analizy specjacyjnej. Znają nowoczesne metody analizy chemicznej: metody spektroskopowe, metody rozdzielania. Posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do kontroli jakości uzyskiwanych wyników oraz statystyki i chemometrii. Absolwenci studiów są przygotowani do pracy w nowoczesnym akredytowanym laboratorium analizy chemicznej. Przed rozpoczęciem Studiów Podyplomowych dla osób chętnych przewidujemy możliwość udziału w kursach: podstawy metod spektroskopowych (40 godz.) i podstawy metod chromatograficznych (40 godz.).

Kierownik studiów: prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz, tel. 61 829 15 73, e -mail: danutaba@amu.edu.pl
Kontakt: mgr Wiktor Lorenc, e -mail: wlorenc@amu.edu.pl
Czas trwania: 2 semestry

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.