Studia Podyplomowe Animator Teatralny

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
61-701 Poznań, ul. Fredry 10
tel. 61 829 45 33
e-mail: monblasz@amu.edu.pl, animatorteatralny@amu.edu.pl – nabór (p. 49, Weronika Kleczewska)

 

Charakterystyka: studia są ofertą dydaktyczną w zakresie studiów podyplomowych skierowaną do absolwentów szkół wyższych interesujących się animacją poprzez działania teatralne, którzy poszukują swojej drogi zawodowej oraz do nauczycieli, pedagogów, wychowawców prowadzących już lub zamierzających poprowadzić tego typu zajęcia. Zapraszamy zatem: nauczycieli wszystkich typów szkół – od nauczania przedszkolnego do licealnego, pedagogów i pracowników ośrodków kultury, szpitali, świetlic szkolnych, wiejskich i socjoterapeutycznych, fundacji i stowarzyszeń kulturalnych, organizacji pozarządowych, domów pomocy społecznej, artystów, a nawet wychowawców żłobków, bo uczyć teatru i przez teatr można już najmłodszych. Dzięki zajęciom prowadzonym przez wykładowców akademickich oraz ludzi teatru można zdobyć wiedzę i przygotowanie z zakresu kształcenia artystycznego i edukacji kulturalnej. Program studiów wypełniają ćwiczenia, wykłady i warsztaty poświęcone analizom z zakresu wiedzy o kulturze i teatrze, warsztaty teatralne oraz zajęcia wprowadzające kontekst psychologiczny i pedagogiczny pracy w grupie. Oferujemy przygotowanie do roli animatora grup i widowisk teatralnych, a szczególny nacisk położony jest na przygotowanie, realizowanie i promowanie wydarzeń teatralnych.

Kierownik studiów: dr Monika Błaszczak-Stachowiak

Czas trwania: 3 semestry

Więcej szczegółów https://wfpik.amu.edu.pl/dla-studenta/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-animator-teatralny   


Studia utworzone we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Logotyp Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.