Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
61-701 Poznań, ul. Fredry 10
tel. 61 829 46 99, fax 61 829 46 93
e-mail: katak@amu.edu.pl

Charakterystyka: Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego są ofertą dydaktyczną kierowaną do absolwentów szkół wyższych, którzy, przejawiając zainteresowania filologiczne, pragnęliby posiąść umiejętności nauczania polszczyzny obcokrajowców i osoby wywodzące się ze środowisk polonijnych bądź to w placówkach działających w Polsce (na przykład w szkołach języków obcych, w których naucza się polskiego cudzoziemców), bądź to w ośrodkach poza granicami kraju, w których naucza się języka polskiego jako obcego głównie obywateli danego kraju. Od kandydatów na Studia oczekuje się znajomości dowolnego języka obcego (program Studiów nie przewiduje kształcenia w tym zakresie).

Studia trwają 3 semestry i obejmują łącznie 350 godzin zajęć z zakresu trzech bloków tematycznych: dydaktycznego, lingwistycznego, kulturowego. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, konwersatoriów, a także ćwiczeń warsztatowych, ukierunkowanych na wykształcanie u Słuchaczy profesjonalnych umiejętności specjalistycznych. Integralną częścią oferty dydaktycznej Studiów są praktyki zawodowe, prowadzone pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli języka polskiego jako obcego.

Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego kończą się egzaminem komisyjnym. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Studiów, potwierdzający umiejętności w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego.

Kierownik studiów: prof. dr hab. Tomasz Lisowski

Czas trwania: 3 semestry

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.