Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
61-701 Poznań, ul. Fredry 10
tel. 61 829 46 99, fax  61 829 4700
e-mail: katak@amu.edu.pl


Charakterystyka: Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych (a w szczególności dla absolwentów studiów filologicznych), którzy zainteresowani są nauczaniem polszczyzny obcokrajowców. Studia kształcą wykładowców kultury polskiej i lektorów języka polskiego jako obcego /drugiego oraz odziedziczonego oraz przygotowują do pracy w kraju lub za granicą. Umożliwią Słuchaczom poznanie zagadnień dydaktyki języka polskiego, w tym nauczania dzieci, z uwzględnieniem perspektywy psychologicznej i pedagogicznej. Uczestnicy zajęć poznają najnowsze koncepcje współczesnej glottodydaktyki polonistycznej oraz techniki nauczania i formaty realizacji zajęć warsztatowych uwrażliwiające na różnorodność kulturową i specyfikę kultury polskiej w kontekście europejskim i uniwersalnym.
Studia trwają 2 semestry i obejmują łącznie 280 godzin zajęć z zakresu trzech modułów: dydaktycznego, lingwistycznego, kulturowego. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, konwersatoriów, a także ćwiczeń warsztatowych. Integralną częścią oferty dydaktycznej Studiów są praktyki zawodowe, prowadzone pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli języka polskiego jako obcego. Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego kończą się egzaminem komisyjnym. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Studiów, potwierdzający umiejętności w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego.
Wymagania wstępne: dyplom ukończenia studiów wyższych; znajomość (na poziomie B1) przynajmniej jednego języka obcego.
Warunki przyjęcia kandydatów: nienaganna wymowa i dobra dykcja, predyspozycje do pracy nauczycielskiej, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, otwartość na obce kultury.

Kierownik studiów: dr Izabela Wieczorek, e-mail: wieczor6@amu.edu.pl
Sekretariat: katak@amu.edu.pl
Czas trwania: 2 semestry

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.