Zarządzenie Nr 184/2010/2011 Rektora UAM z dnia 14 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Domu Studenckiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zarządzenie Nr 184/2010/2011     
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 14 października 2010 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Domu Studenckiego
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin Domu Studenckiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Regulamin Domu Studenckiego UAM obowiązujący od dnia 8 grudnia 1997 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.Rektor

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.