Lista laureatów I edycji konkursu BESTStudentGrant 2017/2018


Pani Maja Górczak, studentka I roku filmoznawstwa i kultury mediów (MISHIS) - finalistka Olimpiady Artystycznej (z wyróżnieniem) oraz laureatka Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Tytuł nagrodzonego projektu: "Historia w nowoczesności"

 

Pani Michalina Krakowiak, studentka I roku biotechnologii na Wydziale Biologii - finalistka Olimpiady Biologicznej

Tytuł nagrodzonego projektu:
"Porównawcza analiza proteomiczna soku mlecznego z rośliny leczniczej glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus L.) zakażonej i nie zakażonej wirusem"

 

Pan Piotr Ostrowski, student I roku filologii romańskiej na Wydziale Neofilologii - matura - język polski rozszerzony 100%

Tytuł nagrodzonego projektu:
"Konstrukcja i funkcje instytucji publicznoprawnych w filmach animowanych"
 

Pan Piotr Rozwalak, student I roku geologii na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych - finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej

Tytuł nagrodzonego projektu:
"Morska bioróżnorodność
 z środkowego triasu - stanowisko
w Miedarach"
 

Pan Michał Rudzik, student II roku filologii germańskiej na Wydziale Neofilologii - matura rozszerzona z języka niemieckiego 96%

Tytuł nagrodzonego projektu:
"Językowy obraz piłki nożnej w społeczności kibiców. Metafory konceptualne w języku piłki nożnej - porównanie niemiecko-polskie"
 

Pani Iga Skrzypczak, studentka I roku filologii polskiej (MISHIS) - finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Tytuł nagrodzonego projektu:
"Lingwizm kobiecy. Ewolucja i wyróżniki poezji lingwistycznej kobiet (od Krystyny Miłobędzkiej do Joanny Mueller)"
 
Pan Kacper Sołtys, student II roku historii sztuki na Wydziale Historycznym - laureat Olimpiady Języka Francuskiego i finalista Olimpiady Artystycznej (sekcja historii sztuki)

Tytuł nagrodzonego projektu:
"Wizualne środki przekazu oraz znaczenie płaczu w sztuce średniowiecznej i współczesnej - humanistyczna analiza łez".
Pan Kacper Sołtys był nieobecny na uroczystości z powodu pobytu w Paryżu na wymianie studenckiej
 

Pan Maksymilian Aleksander Wojtas, student I i II roku technologii komputerowych na Wydziale Fizyki - matura rozszerzona z matematyki 100%

Tytuł nagrodzonego projektu:
"Globalne przewidywanie pogody na podstawie danych satelitarnych z użyciem konwolucyjnych sieci neuronowych"
 

Pan Wojciech Zięba, student I roku biotechnologii na Wydziale Biologii - finalista Olimpiady Filozoficznej


Tytuł nagrodzonego projektu:
"Badanie efektywności sieci korzeniowych w ryzotronach nowej generacji"

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.