Stypendia do Korei
Wiadomość, opublikowana 24-02-2016

Rząd koreański ogłosił nową ofertę stypendiów na rok akademicki 2016/2017:

Oferta obejmuje trzy miejsca na dwuletnie studia drugiego stopnia lub na trzyletnie studia doktoranckie, poprzedzone rocznym kursem języka koreańskiego.

Zainteresowani powinni za pośrednictwem uczelni przesłać do BUWiWM w nieprzekraczalnym terminie do 11 marca 2016 r. (do 4 marca do Działu Współpracy z z Zagranicą, p.211) następujące dokumenty:

*Dokumenty wymagane przez stronę koreańską dostępne w plikach:
– 2016 KGSP Application Guidelines
– 2016 KGSP Application Forms

*Dokumenty wymagane przez stronę polską – zobacz w załącznikach.

Uwaga! Dokumenty, które nie są w języku angielskim lub koreańskim muszą być przetłumaczone na język angielski lub koreański przez wydającą dokument instytucję lub potwierdzone notarialnie. Dokumenty wymagane przez stronę koreańską powinny być skompletowane w czterech oddzielnych zestawach (1 oryginał i 3 kopie). Dokumenty wymagane przez stronę polską – 1 zestaw.

Wiek kandydata nie może przekroczyć 40 lat. W momencie aplikowania kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów (lic., mgr).

Stypendium wypłaca strona koreańska.

Prosimy o uważne zapoznanie się z wymaganiami partnera koreańskiego.

Szczegółowe informacje u Pani Joanny Janas w Dziale Współpracy z Zagranicą (p. 211).


Informację wprowadził/a: Joanna Janas