Transport dla studentów z niepełnosprawnościami - zgłoszenia do 27 września!
Wiadomość, opublikowana 14-09-2017

Studenci z niepełnosprawnością narządu ruchu, którzy ze względu na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie korzystać ze środków transportu publicznego, mogą wnioskować o możliwość korzystania z usług transportowych realizowanych przez UAM. Termin składania wniosków o transport: 27 września 2017 r.

W ramach tego wsparcia studenci dowożeni są z miejsca zamieszkania (dotyczy studentów zamieszkujących na terenie Miasta Poznania, a w uzasadnionych przypadkach do 10 km poza granice administracyjne miasta) do miejsca, gdzie odbywają się zajęcia ujęte w planie studiów.

Transport może zostać przyznany studentowi:

 1. na cały rok akademicki
 2. na okres zimowy tj. 1 grudnia - 1 marca

Jak wnioskować o możliwość korzystania z usług transportowych realizowanych przez UAM?

I. Osoby wnioskujące PO RAZ PIERWSZY:

 • Zapoznaj się z Regulaminem korzystania z usług transportowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu świadczonych na rzecz studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami.
 • Wypełnij kwestionariusz on-line osoby ubiegającej się o transport dostępny pod linkiem:
  http://bit.ly/2eBrb5v 
  (wzór jak prawidłowo wypełnić formularz do pobrania TUTAJ)
 • Wymagane załączniki: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Oświadczenie), podpisany Regulamin korzystania z usług transportowych (Regulamin) dostarcz w wersji papierowej do Biura Pełnomocnika Rektora UAM ds. Studentów Niepełnosprawnych ul. Szamarzewskiego 89, bud. AB, pok. 1, 61-614 Poznań, do dnia 27 września 2017 r.
 • Po otrzymaniu wiadomości od naszego konsultanta przyjdź na spotkanie z komisją transportową, która odbędzie się w środę 4 października o godzinie 17:00 w DS. Jowita - ul. Zwierzyniecka 7, sala A (http://dsjowita.home.amu.edu.pl/).

W komisji transportowej zasiadają:

 • Przedstawiciel/ka Biura Pełnomocnika Rektora UAM ds. Studentów Niepełnosprawnych
 • Specjalista/ka z zakresu fizjoterapii
 • Reprezentant Działu Nauczania UAM
 • Reprezentant/ka Parlamentu Samorządu Studentów UAM
 • Reprezentant/ka Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UAM "Ad Astra"

II. Osoby wnioskujące O KONTYNUACJĘ TRANSPORTU W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018:

Do dnia 27 września 2017 r. muszą złożyć:

 • OŚWIADCZENIE WOLI o przedłużeniu możliwości korzystania z usług transportowych.
 • Wypełnić formularza on-line z zapotrzebowaniem na transport dostępnego pod linkiem: http://bit.ly/2eBrb5v  
  (wzór jak prawidłowo wypełnić formularz do pobrania TUTAJ)

Osoby chcące kontynuować korzystanie z transportu NIE MUSZĄ przybywać na spotkanie się z komisja transportową.

Raporty o korzystaniu z transportu
W roku akademickim 2017/2018 NIE SĄ WYMAGANE podpisy pracowników na raporcie. Studenci sami potwierdzają własnym podpisem korzystanie z transportu w danym dniu. Wzór zaktualizowanego raportu do pobrania TUTAJ.
Jednocześnie przypominamy, że składanie raportów jest OBOWIĄZKOWE - do 7 dnia każdego miesiąca.


Informację wprowadził/a: Krzysztof Osóbka

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.