#SustainHack – hakuj dla zrównoważonego rozwoju
Wiadomość, opublikowana 01-03-2018

Forum Odpowiedzialnego Biznesu wspólnie z platformą ChallengeRocket.com zaprasza do udziału w pierwszym #SustainHack, czyli konkursie Idea Challenge, którego celem jest znalezienie rozwiązań dla wyzwań z zakresu zrównoważonego rozwoju postawionych przez Bank BGŻ BNP Paribas i Kompanię Piwowarską.

Bank BGŻ BNP Paribas i Kompania Piwowarska jako pierwsze firmy w Polsce zdecydowały się na nową formę działania w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez partnerstwo przy Idea Challenge – #SustainHack. Przedsięwzięcie, organizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu na platformie ChallengeRocket.com, jest uzupełnieniem strategii firm, które od wielu lat wykazują się odpowiedzialnością społeczną i troską o otaczające środowisko.

Kreatywność poszukiwana

#SustainHack to konkurs skierowany do kreatywnej społeczności (programistów, grafików, inżynierów, naukowców, marketingowców, startupów i in.), która ma za zadanie w określonym czasie dostarczyć swój pomysł na jedno lub dwa z wyznaczonych w konkursie wyzwań. Hackathon jest organizowany w formie wyzwania online, dzięki czemu w wydarzeniu mogą uczestniczyć wszyscy – bez względu na lokalizację. Ślad węglowy zostaje ograniczony, a ponadto uczestnicy z ewentualnymi niepełnosprawnościami ruchowymi nie zostają wykluczeni z możliwości nadsyłania prac.

#SustainHack czyli “sustainability” i “hacking”

Percepcja słowa “hakować” w ostatnich latach bardzo się zmieniła, postać hakera nie jest już utożsamiana z przestępcą tak jak kiedyś. Współcześnie programiści na całym świecie “hakują” dla firm z wielu branży, w tym medycznej czy logistycznej, wspierając je w poszukiwaniu innowacji i niekonwencjonalnych rozwiązań technologicznych. Hackathony, czyli maratony programowania, cieszą się ogromnym powodzeniem, a ich uniwersalny charakter pozwala również na realizację strategicznych celów nowoczesnego CSR-u.

Znajdź inspirację >> “Case studies: Hackathony CSR. Czyli jak angażować interesariuszy we współtworzenie pomysłów i rozwiązań?”

banner-hacaton 

Bank BGŻ BNP Paribas, jeden z partnerów #SustainHack, postanowił w ramach swojego wyzwania zrealizować 9. i 10. Cel Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals -SDG). Bank zachęca uczestników konkursu do stworzenia rozwiązań dążących do zmniejszenia nierówności w społeczeństwie. Ma to nastąpić poprzez zwiększanie szans osób starszych i innych klientów, których działania ogranicza ich niepełnosprawność, np. osoby głuchonieme czy niewidome. Bank BGŻ BNP Paribas wykazuje troskę o klientów, którzy nie są zwolennikami najnowszych trendów technologicznych i obawiają się całkowitej digitalizacji systemów bankowych.

Kompania Piwowarska w ramach  #SustainHack pragnie natomiast zrealizować 3. Cel Zrównoważonego Rozwoju: zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt. Chce tego dokonać poprzez ograniczenie zjawiska nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Kompania stawia przede wszystkim na zmiany postaw społecznych i promowanie idei odpowiedzialnej konsumpcji.

Nagrody pieniężne i rozwój projektu do wygrania

W #SustainHack do wygrania w każdym wyzwaniu jest nagroda pieniężna w postaci 10 000 zł. Ponadto autorzy zwycięskich projektów mają szansę na współpracę z Bankiem BGŻ BNP Paribas oraz Kompanią Piwowarską w ramach rozwoju i implementacji powstałych w konkursie rozwiązań.

Do konkursu można aplikować indywidualnie lub w drużynach do 5 osób. Uczestnicy na nadesłanie prac (w formie prezentacji PowerPoint, animacji, dokumentu czy zdjęć) mają czas do 5 kwietnia 2018 roku. Wystarczy zarejestrować się na stronie: https://challengerocket.com/pl/sustainhack

Finał odbędzie się 12 kwietnia 2018 podczas 7. Targów CSR na PGE Narodowy.

Jury, składające się z pracowników firmy odpowiedzialnych za strategiczne działania organizacji, wyłoni najlepsze rozwiązania powstałe w trakcie konkursu na podstawie takich kryteriów, jak atrakcyjność rozwiązania, potencjał rozwojowy, użyteczność czy możliwość dotarcia do dużej grupy odbiorców.

Cele zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals) ustanowione zostały we wrześniu 2015 r. Na drodze konsultacji zostało wyznaczonych 17 głównych celów podzielonych na 169 bardziej szczegółowych zadań. W ich wyznaczanie włączeni zostali również przedstawiciele biznesu. Cele realizowane będą do 2030 r., a ich osiągnięcie nie jest możliwe bez zaangażowania biznesu. Stanowią one obecnie najważniejszy wyznacznik dla wszystkich firm i instytucji chcących realizować swoje działania w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

ChallengeRocket.com to pierwsza platforma w Europie, w ramach której firmy i organizacje angażują uzdolnionych ludzi w proces współtworzenia swoich produktów i usług oraz pozyskują inspiracje na innowacyjne rozwiązania aplikacyjne. Platforma skupia kreatywnych ludzi, programistów, miłośników nowych technologii oraz kreuje przestrzeń do tworzenia użytecznych rozwiązań na potrzeby biznesu i sfery publicznej. W ramach ChallengeRocket.com organizowane są ambitne wydarzenia informatyczne w formie hackathonów (online i stacjonarnych).

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, już od ponad 17 lat, i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja typu think-and-do-tank, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Inspirujemy biznes, który zmienia świat, i łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl.

Informację wprowadził/a: Marta Grunwald

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.