Stypendium dla doktoranta w międzynarodowym projekcie „FEW-meter” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki
Wiadomość, opublikowana 14-09-2018

Poszukujemy doktoranta do pracy w międzynarodowym projekcie „FEW-meter - zintegrowany model pomiaru i usprawnienia miejskiego rolnictwa w kontekście cyrkulacyjnego metabolizmu miejskiego.” („FEW-meter - an integrative model to measure and improve urban agriculture towards circular urban metabolism”), (projekt nr 2017/25/Z/HS4/03048) finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Kandydat powinien posiadać  tytułu magistra geografii, zarządzania środowiskiem lub pokrewnych dziedzin, wykazać się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego, dużym zaangażowaniem w wykonywaną pracę badawczą, silną motywacją do samodzielnych badań umiejętnością pracy w zespole oraz gotowością do prowadzenia badań w terenie.

Zadaniem doktoranta będzie prowadzenie badań dotyczących przepływów materialno-energetycznych w różnych typach rolnictwa miejskiego, w szczególności:
- określenie pozycji rolnictwa miejskiego w ramach miejskiego metabolizmu (przepływów materialno-energetycznych), ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zachowań społecznych na modyfikację tych przepływów,

- analiza dokumentów planistycznych, programowych i strategicznych na poziomie lokalnym i krajowym w celu wskazania czynników wspierających ale również hamujących rozwój efektywnych form rolnictwa miejskiego.

Do zadań doktoranta będzie także należało opracowanie i interpretowanie wyników, przygotowywanie publikacji naukowych oraz prezentowanie wyników na konferencjach międzynarodowych.

Oferujemy stypendium w wysokości 3500 PLN przez okres 36 miesięcy. Warunkiem rozpoczęcia wypłaty stypendium i realizacji zadań w projekcie jest uzyskanie statusu doktoranta poprzez przyjęcie na studia doktoranckie na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.

Rozpoczęcie stypendium: październik 2018

Kandydaci proszeni są o przesłanie do dr Lidii Poniży, na adres lidkap@amu.edu.pl aplikacji składającej się z:

- podania/listu motywacyjnego w języku angielskim,

- wykazu ocen ze studiów wraz ze średnią ocen,

- życiorysu/CV zawierającego informacje dotyczące dotychczasowej edukacji, publikacji, udziału w projektach badawczych, staży, stypendiów, osiągnięć naukowych, wyróżnień, etc.

- oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Informację wprowadził/a: Jacek Zwoliński

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.