Kursy dokształcające


Inauguracja Szkoły Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji
Wiadomość, opublikowana 14-11-2017

W dniu 8.11.2017r. na Wydziale Prawa i Administracji odbyła się uroczysta Inauguracja Szkoły Prawa Niemieckiego.

Spotkaniu przewodniczył Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Prof. zw. dr hab. Roman Budzinowski, a gościnnie swój wykład pt.: „Digitalisierung im Horizont des Rechts” zaprezentowała pani Profesor Ines Härtel z Wydziału Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W programie każdej edycji Szkoły Prawa Niemieckiego w Poznaniu przewidziano zajęcia (wykłady oraz konwersatoria) z najważniejszych dziedzin niemieckiego prawa. Uczestnikom kursu życzymy wielu sukcesów.

Więcej...
Kurs Dokształcający Postępy optyki okularowej i optometrii
Wiadomość, opublikowana 02-11-2017

Wydział Fizyki zaprasza na Kurs dokształcający Postępy optyki okularowej i optometrii. Kurs będzie realizowany przez UAM w partnerstwie z międzynarodową firmą z branży optycznej Essilor. Kurs adresowany jest do czynnych zawodowo optyków okularowych, optometrystów oraz lekarzy okulistów – kandydaci na Kurs będą zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego aktywność w ww. zawodach.

Więcej...

Wszystkie wiadomości