Organizacja roku akademickiego

Zarządzenie Nr 62/2016/2017
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) w związku z § 4, § 5 i § 6 Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Obwieszczenie nr 6/2015 Senatu UAM z dnia 28 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące elementy organizacji roku akademickiego 2017/2018:

2 października 2017 r.

Inauguracja roku akademickiego

I semestr (zimowy)

3 października 2017 r. - 31 stycznia 2018 r.

okres zajęć dydaktycznych

21 grudnia 2017 r. - 2 stycznia 2018 r.

wakacje zimowe

1 - 21 lutego 2018 r.

zimowa sesja egzaminacyjna i przerwa międzysemestralna

II semestr (letni)

22 lutego - 21 czerwca 2018 r.

okres zajęć dydaktycznych

30 marca - 3 kwietnia 2018 r.

wakacje wiosenne

22 czerwca  - 4 lipca 2018 r.

letnia sesja egzaminacyjna

5 - 31 lipca 2018 r.

wakacje letnie lub okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe, zajęcia dla studiujących w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych)

1 -31 sierpnia 2018 r.

okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe, zajęcia dla studiujących w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych) lub wakacje letnie

3 - 16 września 2018 r.

sesja egzaminacyjna*


*rada wydziału może zmienić terminy rozpoczęcia i zakończenia sesji egzaminacyjnej, z zachowaniem okresu trwania tej sesji.


§ 2
  1. Inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku „Dzień studenta I roku” odbędzie się 29 września 2017 r.
  2. W roku akademickim 2017/2018 ustanawia się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2 października 2017 r. (Inauguracja roku akademickiego), 30 i 31 października 2017 r., 30 kwietnia 2018 r., 2 i 4 maja 2018 r., 9 maja 2018 r. (Dzień Sportu), z uwzględnieniem ust 2.
  3. Dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ustanawia się dzień związany z Poznańskim Festiwalem Nauk i Sztuki, którego data zostanie podana w terminie późniejszym.
  4. W dniu 20 maja 2018 r. nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


REKTOR

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.